Pajūrio miestelio tremtinių aikštė mums svarbi vieta, įprasminanti Šilalės krašto žmonių tremtį. Ji, galima teigti, unikali, nes čia esantis vagonas primena mums praėjusio amžiaus pokario metus, kuomet tokiuose traukinių vagonuose buvo tremiami mūsų tautiečiai.

Rajono vadovai, atsižvelgdami į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo atstovų prašymą skirti Pajūrio tremtinių aikštės plėtros darbams 20 tūkst. eurų, inicijavo savivaldybės tarybos sprendimo projekto, tenkinančio šį prašymą, rengimą. Už šias savivaldybės biudžeto lėšas tikimasi įrengti informacines lenteles (ženklą su aikštės pavadinimu ir pan.), stelas su tremtinių ir politinių kalinių pavardėmis bei atlikti kitus darbus.

Meras Algirdas Meiženis ir jo pavaduotojas Tadas Bartkus, apžiūrėję Pajūrio miestelio tremtinių aikštę,  nusprendė papildomų lėšų ieškoti iš jau pradedamos įgyvendinti Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos. Anot vadovų, ši mums visiems skaudžią Lietuvos tautos praeitį primenanti vieta turėtų būti patrauklesnė, funkcionalesnė ir labiau lankoma. Čia galėtų vykti įvairių valstybinių švenčių paminėjimai bei kiti aktualūs renginiai.

Savivaldybės mero patarėja
Asta Gestautienė