Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario, 2-jų kambarių ir 3-jų kambarių butus. Projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numatoma įsigyti 12 butų: 4 vieno kambario (iš kurių 1 butas bus pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims), 6 dviejų kambarių (iš kurių 1 butas bus pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims) ir 2 trijų kambarių butus.

Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija (kodas 188773720),   J. Basanavičiaus g. 2, LT-74138 Šilalė, tel. (8 449) 76 114, faks. (8 449) 76 118, el. paštas: info@silale.lt, interneto adresas: www.silale.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

           Pirkimo objekto buvimo vieta: perkami butai Šilalės mieste, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio, Laukuvos, Upynos miesteliuose.

           Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis – vieno kambario buto (pirmame aukšte) pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 28 kv. m ir ne didesnio kaip 39 kv. m naudingo ploto; butas bus pritaikytas judėjimo negalią turinčiam asmeniui;

II dalis – vieno kambario buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 28 kv. m ir ne didesnio kaip 39 kv. m naudingo ploto;

III dalis – vieno kambario buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 28 kv. m ir ne didesnio kaip 39 kv. m naudingo ploto;

IV dalis – vieno kambario buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 28 kv. m ir ne didesnio kaip 39 kv. m naudingo ploto;

V dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 39,01 kv. m ir ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto;

VI dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 39,01 kv. m ir ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto;;

VII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 39,01 kv. m ir ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto;;

VIII dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 39,01 kv. m ir ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto;

IX dalis – dviejų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 39,01 kv. m ir ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto;

X dalis – dviejų kambarių buto (pirmame aukšte) pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 39,01 kv. m ir ne didesnio kaip 55 kv. m naudingo ploto;

XI dalis – trijų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 55,01 kv. m ir ne didesnio kaip 73 kv. m naudingo ploto;

XII dalis – trijų kambarių buto pirkimas Šilalės mieste arba Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Upynos miesteliuose. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 55,01 kv. m ir ne didesnio kaip 73 kv. m naudingo ploto;

Visų pirkimo dalių butams keliami šie reikalavimai:

1. Perkami butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

2. Gyvenamosios patalpos ir jos įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus:

2.1. santechnikos, patalpų šildymo ir kiti prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys, kokybiški;

2.2. tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiančios rozetės ir patalpų apšvietimas. Kiekvienoje patalpoje būtinas minimalus šviestuvas;

2.3. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantys remonto;

2.4. langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi;

3. turi būti įrengti elektros, vandens, dujų (jeigu jos yra) apskaitos prietaisai;

4. pirmumas teikiamas butams, kuriuose įrengti elektrinei viryklei pritaikyti elektros įvadai;

5. sandorio sudarymo metu butams negali būti uždėtas turto areštas, butai negali būti užstatyti ar įkeisti fiziniams ar juridiniams asmenims, sandorio sudarymo metu neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, butuose neturi būti įregistruotų kitų asmenų, taip pat jie neturi būti kitų asmenų deklaruojami kaip gyvenamoji vieta, turi būti nutraukta nuomos sutartis (jei buvo);

6. jei perkamas butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis pasiūlymo pateikimo dienai;

7. butai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;

8. papildomas kriterijus perkant butus, kurie bus pritaikyti judėjimo negalią turinčiam asmeniu – butai turi būti pirmame aukšte;

9. Perkami butai Šilalės mieste, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, pajūrio, Upynos miesteliuose.

Neperkami butai:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušu, vonia), elektriniu šildymu;

2. įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti butai, poilsiui skirtos patalpos;

3. bendrabučio tipo butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, vonia), butai mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių baigtumas nėra 100 proc. (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo Komisijos apžiūros atlikimo dienos);

5. kurių patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinių matavimų byloje nurodytais duomenimis;

6. kurių nusidėvėjimas didesnis kaip 60 procentų.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: pirkimo dokumentuose nustatyti vertinimo kriterijai; apžiūros išvados; derybų rezultatai; turto vertinimo ataskaitos.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: Kandidatai sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su butų pirkimu, gali gauti nemokamai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76123.

Taip pat pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai skelbiami interneto puslapyje / skiltyje „Naujienos“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: nemokamai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. kovo 15 d. 16.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: kartu su užpildytu pasiūlymu turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centro išrašo, ne senesnio kaip 1 mėn. iki dokumentų pateikimo, kopija);

2. kadastrinių matavimų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (jeigu reikia);

4. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

5. esant nepilnamečių vaikų, teismo leidimas.

6. jei perkamas butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis pasiūlymo pateikimo dienai.

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jeigu turi).

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2021 m. kovo 16 d. 9.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki vokų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2021 m. kovo 15 d. 16.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Socialinio būsto pirkimas“, nurodant kuriai pirkimo daliai/dalims teikiamas pasiūlymas ir nurodytais savo rekvizitais (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, elektroninis paštas; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

Kandidatas pirkimo dokumentus gali pateikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Jei Kandidatas tą patį būstą nori pasiūlyti kelioms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju gali pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai daliai atskirai arba pateikti vieną pasiūlymą nurodant kurioms pirkimo dalims jis teikiamas.

Pridedama.

Pasiūlymo forma.

Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas.