Kviečiame teikti paraiškas Sveikatos apsaugos programos (4 Programa) 1 uždavinio (Formuoti visuomenės sveikos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius) 1 priemonei (Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas), įgyvendinti.

2021 metais bus įgyvendinama Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-257 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“.

Paraiškos Sveikatos apsaugos programos 1 tikslo 1 uždavinio 1 priemonei įgyvendinti priimamos iki 2021 m. balandžio 14 d. Šilalės rajono savivaldybės Priimamajame (Basanavičiaus g. 2, 108 kabinetas), arba el. paštu administratorius@silale.lt, dokumentus pasirašant elektroniniu parašu.

Programą, paraiškos formą rasite Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje www.silale.lt –Veiklos sritys-Sveikatos apsauga.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės gydytoją Dalę Briedienę el. paštu dale.briediene@silale.lt , tel. 8615 79917.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius