Žadeikių koplyčioje kovo 4 d.  paminėta šventojo Kazimiero, Lietuvos globėjo diena. Š v. Mišių metu melstasi ne tik už gyvus ir mirusius Kazimierus ir Kazimieras, bet ir pasveikintas Žadeikių koplyčią aptarnaujantis Pajūralio klebonas Kazys Žąsytis, kuris šiemet mini savo 70-ąjį gimtadienį.  Po šv. Mišių tikinčiųjų vardu kunigą sveikino ir gėlių įteikė Stasė Šedvilienė, Kristina Dambrauskienė, o Žadeikių seniūniją atstovavęs seniūnas Faustas Meiženis sveikindamas jubiliatą, perjuosdamas simboline juosta. Po sveikinimų šv. Mišių dalyviai klebonui linkėjimus palydėjo giesme.

Žadeikių seniūnijos informacija