Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Stasys Lidžius

(1959-05-08–2021-03-20)

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,

kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,

ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Kovo 20 d. netikėtai mirė ilgametis Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Stasys Lidžius. Šiemet jam būtų suėję 62 metai.

S. Lidžius gimė 1959 m. gegužės 8 d. Šilalėje. 1982 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją ir grįžęs į gimtinę dirbo veterinarijos gydytoju. Daugiau nei dvidešimtmetį, nuo 1995 m., ėjo Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pareigas.

Liūdime dėl S. Lidžiaus mirties ir Šilalės rajono savivaldybės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, kolegoms, visai Šilalės krašto bendruomenei ir visiems žmonėms, pažinojusiems šį nuoširdų ir savo darbui atsidavusį žmogų.