Senyvo amžiaus bei neįgalūs asmenys dažnai susiduria su didžiule problema – jie negali laisvai ir savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Dažnai jiems reikalinga pagalba ne tik viešojoje, bet ir namų aplinkoje.

Tokią pagalbą gali suteikti asmeninis asistentas – tai daugiafunkcis specialistas, padedantis kitiems kompensuoti prarastus gebėjimus, trukdančius pilnavertei asmens savirealizacijai arba veikiančius jo kasdienį gyvenimą.

Asmeninio asistento pagalba ne tik suteikia geresnę gyvenimo kokybę jaunimui, vyresniems ir negalią turintiems žmonėms, bet ir atveria galimybę oriam ir savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Asmeninio asistento tikslas ir misija – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, padėti atlikti užduotis, kurios kitų akimis atrodo labai paprastos: pagalba atliekant buities darbus, palyda į gydymo įstaigas ar laisvalaikio erdves, pasivaikščiojimas parke ar net paprastas pokalbis kartais būna tarsi vaistas.

Pirmieji klientai jau naudojasi paslaugomis ir džiaugiasi į savo gyvenimą įsileidę ne tik asmeninį asistentą, bet ir susiradę naują draugą.

Kas gali gauti šias paslaugas

Kiekvienas žmogus su negalia nori būti nepriklausomas, pats kontroliuoti savo gyvenimą, turėti laisvę gyventi kaip jis nori, kur nori būti, keliauti ar dalyvauti.

Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra būtinos. Pateikus prašymą gauti paslaugas, individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento poreikis jas gauti.

t. y. įstaigos socialinis darbuotojas vyksta pas klientą į namus susipažinti, pamatyti aplinką, kurioje asmuo gyvena, ir svarbiausia – įvertina paslaugų poreikį.

Vienam asmeniui galimos keturios valandos per dieną nemokamos asistento pagalbos.

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys:

– kurių deklaruota ir (ar) faktinė gyvenamoji vieta yra Šilalės r.;

– kurie yra nuo 16 iki 65 metų amžiaus;

– kuriems LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios.

Prioritetas šias paslaugas gauti teikiamas asmenims, kurie mokosi, dirba arba ieško darbo, taip pat asmenims, kurie išėjo iš stacionarios globos įstaigų ar laukia eilėje gauti socialines paslaugas, kitaip tariant, tiems, kurie siekia gyventi savarankiškai nepaisydami negalios ar senyvo amžiaus, kurie dar nori veikti, judėti ir būti aktyvūs visuomenės nariai.

Kaip gauti paslaugas

Norintys gauti šią paslaugą turėtų kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrių.

Telefonas informacijai – (8 449) 76133, (8 616) 37815.