Kovo 10 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius,  Investicijų ir statybų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis ir statybos inžinierė Deimantė Tolvaišaitė vyko apžiūrėti, kaip vykdomi projekto Nr. LT-RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk Historical and Cultural Heritage“ („Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“) Padievaičio piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete, esančio Kvėdarnoje, tvarkomieji statybos darbai. Savivaldybės atstovus lydėjo ir apie atliktus bei dar planuojamus atlikti darbus papasakojo rangovai UAB „Kvėdarsta“.

Šio projekto tikslas – skatinti kultūrinio turizmo plėtrą, prisidedant prie Šilalės ir Sovetsko turizmo sektoriaus patrauklumo ir gyvybingumo didinimo.

Savivaldybės atstovai apžiūrėjo, kaip įrengti pėsčiųjų takai, laiptai, tilteliai, apžvalgos aikštelės, diskutavo, kur būtų tikslinga statyti meninius simbolius, aptarė kitus svarbius klausimus, susijusius su šio projekto įgyvendinimu.