Baltarusijos opozicija vasario 7 d. rengia solidarumo akciją, kurią ketina paminėti Užsienio reikalų ministerija, Vyriausybė, Lietuvos savivaldybės ir daugelis Europos Sąjungos šalių. Šią prasmingą iniciatyvą palaiko ir prie jos taip pat prisijungia Šilalės rajono savivaldybė.

Nors Šilalės rajono savivaldybė neturi konkretaus miesto partnerio Baltarusijoje, tačiau išreiškia palaikymą rengiamai Susigiminiavusių miestų solidarumo akcijai ir šį savaitgalį prie savivaldybės pastato iškels Baltarusijos tautinę vėliavą. Prisijungdami prie šios akcijos, parodysime Šilalės rajono gyventojų solidarumą su kaimynais baltarusiais jų kovoje už demokratiją ir tarptautinį palaikymą, kuris padės baltarusiams apginti savo Laisvę.

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė