Po Šilalės rajone nuskambėjusio skandalo, kuomet skiepijant COVID-19 vakcina pažeidžiant prioritetų eilę buvo paskiepyti greitosios medicinos pagalbos stotį valdančios įmonės vadovas ir jam artimi žmonės, Šilalės rajono savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų, siekdama išsiaiškinti, ar galimai neteisėtai skiepus gavę asmenys turi teisę į antrą skiepą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) rašytas ne vienas raštas, prašant išaiškinti ir pateikti informaciją, kaip atėjus laikui skiepyti antrąja COVID-19 vakcina turėtų elgtis Šilalės rajono savivaldybės administracija, kaip skiepijimą kontroliuojanti institucija, ir viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės administracija, kaip skiepijimą atliekanti įstaiga.

Iš SAM š. m. sausio 29 d. gautame atsakyme nurodyta, kad Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.  gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20.1 papunktis numato, kad skiepijimą organizuojančios ir skiepijančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo užtikrinti, kad kiekvienas pacientas būtų paskiepytas to paties registruotojo COVID-19 vakcina pagal schemą, nurodytą registracijos metu patvirtintoje COVID-19 vakcinos charakteristikų santraukoje (šiuo atveju skiepijimo schemą sudaro dvi dozės). Pagal šią nuostatą, asmenys, nepriklausomai nuo to, ar buvo paskiepyti laikantis teisės aktų nuostatų, ar ne, turėtų gauti antrą vakcinos dozę, o atsakomybės už teisės aktų, reglamentuojančių skiepijimą, nuostatų pažeidimus klausimas turėtų būti sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Vis tik žodis „turėtų“ neįpareigoja atlikti tam tikrų veiksmų, todėl dar tą pačią dieną į SAM kreiptasi, prašant aiškiai nurodyti, ar asmenys privalo būti paskiepyti ar ne.

SAM atsiųstame atsakyme nurodoma, jog vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 skiepijimą organizuojančioms ir skiepijančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms numatyta pareiga užtikrinti, kad būtų skiepijama pagal COVID-19 vakcinos charakteristikų santrauką. Galiojančių teisės aktų privalu laikytis. Kadangi farmacijos kompanija „Pfizer“ numato dviejų dozių vakcinaciją, pagal charakteristikų santrauką antra dozė paskiepytiems asmenims yra būtina.

Nors savivaldybė nuosekliai laikosi pozicijos, kad Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties vadovų skiepijamųjų asmenų sąrašas sudarytas nesilaikant prioritetinių gyventojų grupių eilės, ir kad kai kurie sąraše esantys asmenys pirmąja COVID-19 vakcina buvo paskiepyti neteisėtai, tačiau visada akcentavusi, kad laukiama tikslesnių nurodymų iš SAM, sulaukusi aiškios SAM pozicijos, savivaldybė sudarys sąlygas šiems asmenims gauti antrąją vakcinos dozę.

Šilalės rajono savivaldybės administracija