Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektus Šilalės rajono savivaldybėje vykdė šios nevyriausybinės organizacijos:

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga, Dariaus ir Girėno g. 41a, Šilalė.

Viešoji įstaiga Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skirta ir panaudota 43957 Eur (36819 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir 7138 Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 M. PROJEKTŲ PASIEKTI REZULTATAI
Eil. Nr. Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Paslaugas gavo asmenų iš viso Iš jų:
suaugusių neįgaliųjų neįgalių vaikų šeimos narių
1. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga 85 73 1 11
2. Viešoji įstaiga Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras 30 27 3 0
3. Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 23 23 0 0
4. Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras 15 15 0 0
VISO 153 138 4 11

 

 

Turto ir socialinės paramos skyrius