Šilalės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773720 J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, skelbia Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešą konkursą išnuomoti 5 metams (bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui):  81,14 kv. m ploto negyvenamąją patalpą-kontorą administracinei veiklai vykdyti (unikalus Nr. 8798-7004-3018:0011), esančią Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-11. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 1,05 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį. (už 81,14 kv. m – 85,20 Eur (be PVM) per mėnesį);

Konkurso dalyviai paraiškas dalyvauti konkurse: užklijuotą voką (voke turi būti Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 13.1-13.5 punktuose nurodyti dokumentai), ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, priima Šilalės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir ūkio skyriaus priimamajame darbo dienomis iki 2021 m. sausio 25 d. 14.00 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, 108 kab., I a. Visi su paraiškų teikimu susiję dokumentai skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt/Skelbimai).

Komisijos posėdis turto nuomos viešo konkurso nugalėtojams nustatyti vyks 2021 m. sausio 25 d. 15.00 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, 208 kab., II a.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas į sąskaitą Nr. LT62 4010 0445 0006 4491 „Luminor Bank“, AB. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

Papildoma informacija apie išnuomojamą turtą teikiama adresu: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, 201 kab., II a., tel. (8 449) 76 129, 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt.

Paraiškos forma

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
Turto nuomos viešų konkursų komisijos pirmininkas
Osvaldas Šarmavičius