Kultūros ministerija primena apie šiuo metu veikiančias finansines priemones – subsidijas, stipendijas, kūrybinių prastovų išmokas, – aktualias kultūros ir meno įstaigoms bei kūrėjams.

„Kultūros ir meno lauko atstovai pandemijos ir karantino metu atsidūrė tarp pažeidžiamiausių sektorių. Atsižvelgdami į tai, norime dar kartą priminti nevyriausybinėms organizacijoms, kultūros įstaigoms bei individualiems menininkams apie šiuo metu galiojančias tiek išskirtinai kultūros sektoriui skirtas, tiek ir bendras pagalbos priemones, kurios padės sušvelninti šio įtempto laikotarpio pasekmes”, – teigė kultūros ministras Simonas Kairys.

Individualūs kultūros ir meno kūrėjai kviečiami dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos (LKT) paskelbtame valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams konkurse. Stipendijos skiriamos individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti ir palaikyti šiuo sudėtingu periodu.

Individuali stipendija bus skiriama 3, 4, 5 arba 6 mėnesiams (kovo–rugpjūčio mėnesiams), mėnesinės išmokos suma – 600 eurų. Paraiškų laukiama iki vasario 1 d. (imtinai). Jas galima pateikti tik LKT interneto svetainėje.

Meno kūrėjai taip pat gali kreiptis dėl kūrybinių prastovų išmokų. Kūrybinės prastovos išmoka – minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui. Siekdamas gauti šią išmoką, meno kūrėjas turi Kultūros ministerijai pateikti laisvos formos prašymą, informaciją apie pajamas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir kt. prašomus dokumentus el. pašto adresu dmm@lrkm.lt. Daugiau informacijos apie reikiamus dokumentus ir prašymo pavyzdį galima rasti ministerijos tinklalapyje. Prašymai dėl kūrybinių prastovų išmokų priimami iki einamojo mėnesio 20-os dienos. Gautus prašymus kartą per mėnesį svarsto Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija.

Verslo atstovai jau gali teikti paraiškas gauti subsidijoms pagal pirmąjį pagalbos verslui paketą. Vienkartines subsidijas galės gauti tos įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo bent 30 proc. Į šią paramą verslui gali pretenduoti ir nevyriausybinės organizacijos bei kultūros sektoriaus įmonės, vykdančios ekonominę veiklą. Paraiškas subsidijai gauti verslo atstovai jau gali teikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemoje Mano VMI.

Darbdaviai, tarp jų – ir nevyriausybinės kultūros ir meno įstaigos bei kūrybinis verslas – taip pat gali pretenduoti į prastovų subsidijas. Dėl subsidijos skyrimo darbdaviams reikia kreiptis į tą Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė.

Šiuo metu yra kuriamas dar vienas finansinės pagalbos kultūros ir meno sektoriaus atstovams mechanizmas – papildomos subsidijos, skirtos AGATA, LATGA bei AVAKA asociacijų nariams.

Išsamesnė informacija apie aktualias finansines priemones kultūros ir meno sektoriui taip pat skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija