Kasmet sausio mėnesį Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas organizuoja Šilalės rajono švietimo ir kultūros darbuotojų pagerbimo šventę. Šiemet paskelbtas karantinas pakoregavo planus, todėl renginys persikėlė į virtualią erdvę. Minėjimo metu Šilalės rajono savivaldybės Algirdas Meiženis, jo pavaduotojas  Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Akvilė Gargasaitė už novatoriškas idėjas, parodytą lyderystę, aplinkiniams suteiktą geranorišką pagalbą siekiant bendrų tikslų pagerbė 42 asmenis, dirbančius švietimo ir kultūros srityje.

Virtualaus renginio metu, kurį vedė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė, išsakyta daug gražių sveikinimo ir padėkos žodžių, skambėjo kraštiečių Alvydo Juodviršio, Olgos ir Sauliaus Jogminų šeimos ir Renatos Gužauskienės atliekami kūriniai.

Mero A. Meiženio padėkos įteiktos:

–          Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos istorijos mokytojui metodininkui Mindaugui Armonui, informacinių technologijų mokytojui metodininkui Algirdui Jasinevičiui, biologijos mokytojai metodininkei Gidai Zobėlienei ir matematikos mokytojai metodininkei Gražinai Žemaitaitienei;

–          Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Neringai Bankauskienei, matematikos mokytojai metodininkei Laimai Petrauskienei, pradinių klasių vyresniajai mokytojai Daliai Norkienei, informacinių technologijų mokytojui metodininkui Vytui Jonikui;

–          Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Rasai Petrikienei, informacinių technologijų mokytojui metodininkui Mindaugui Ričkui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Valerijai Markvat-Ežerinskei ir fizikos mokytojai metodininkei Virginijai Grygalienei;

–          Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Daivai Mižutavičienei ir anglų kalbos mokytojai metodininkei Nijolei Montvilienei;

–          Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Stasei Būdvytienei, lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Linetai Dargienei, fizikos mokytojai metodininkei Virginijai Lileikienei ir fizinio ugdymo mokytojui metodininkui Rimantui Vaškiui;

–          Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinei pedagogei metodininkei Jurgitai Rumšienei, dailės mokytojai metodininkei Dianai Rupšienei, užsienio (anglų, vokiečių) kalbų vyresniajai mokytojai Kristinai Katauskaitei, matematikos vyresniajai mokytojai Ingridai Kurmytei, pradinių klasių mokytojai Ingai Makarei ir matematikos mokytojai metodininkei Genovaitei Salienei;

–          Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorei Daivai Rudminienei ir direktoriaus pavaduotojai, ugdymo/dorinio ugdymo mokytojai Laurai Ačienei;

–          Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai, laikinai einančiai direktoriaus pareigas, Jurgitai Gražinskienei;

–          Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ kūno kultūros mokytojai Mildai Galdikaitei-Mikašauskienei;

–          Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogei metodininkei Sigitai Bartkuvienei, pedagogei ekspertei Vilmai Juzaitienei ir pedagogei Jovitai Aužbikavičienei;

–          Šilalės švietimo pagalbos tarnybos logopedei Kristinai Šimkuvienei;

–          Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kultūros projektų vadovei Guodai Juškaitei, scenos režisierei Ilonai Raudonienei, choreografei Aušrai Danisevičienei, choreografei Laimai Andrejauskienei, koncertų (spektaklių) organizatorei Renatai Gužauskienei, liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ vadovei Kristinai Mizgirienei ir liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ vadovui Evaldui Skrodeniui;

–          Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus kompiuterių sistemos inžinieriui Airinui Dilnikui ir Tenenių kaimo padalinio bibliotekininkei Liudai Aistei Trakšelienei;

–          Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkei Juditai Noreikienei.

Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai
Rūta Budrė