Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimui, kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo ūkininkams schema gali būti taikoma asmenims, kurių registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 hektarų (anksčiau buvo 7 ha), kurių bendra ūkininko ir jo partnerių pajamų suma iš šalies teritorijoje vykdomos ekonominės veiklos per paskutinius 12 mėnesių neviršija 45 000 Eur, taip pat įsigytų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 14 000 Eur.

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo schema, įregistravimo/išregistravimo/duomenų keitimo tvarką galima rasti www.vmi.lt/ Mokesčių žinynas/Pridėtinės vertės mokestis/Specialios apmokestinimo PVM taisyklės/kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė