Gruodžio 30 d. nuotoliniu būdu vyko 27-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavo Gintas Navardauskas. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 6 sprendimai.

Patvirtintos taisyklės, tvarkos aprašas ir nuostatai

Patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. Taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašas.

Taryba nusprendė įsteigti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus filialą Upynos liaudies amatų muziejų ir patvirtinti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatus.

Kiti sprendimai

Taryba nusprendė siūlyti Lietuvos heraldikos komisijai teikti Lietuvos Respublikos Prezidentui pasiūlymą tvirtinti Bilionių herbą.

Pavesta Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas vykdyti Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašas. Taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės plėtros įmokos tarifas 0,00 Eur/mtrijų mėnesių laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams.

Informacinis pranešimas

Personalo ir ūkio skyriaus vedėja Vilma Kuzminskaitė pateikė informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros optimizavimą. Pranešėja informavo, kad buvo panaikintos 49 pareigybės, darbuotojams įteikta 100 įspėjimų dėl galimo atleidimo iš pareigų ir dėl darbo sąlygų ar tarnybos santykių pakeitimo. Pateikti 33 pasiūlymai dėl perkėlimo į laisvas pareigas, pateikti kiti statistiniai duomenys, susiję su struktūros optimizavimu.

Visi Savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Budrė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai