MOKINIUS VASAROS ATOSTOGŲ METU ĮDARBINĘ DARBDAVIAI GALĖS GAUTI IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMU, KOMPENSACIJĄ

Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programą ir informuoja, kad darbdaviams, įdarbinusiems mokinį (-ius) (mokinys – jaunas žmogus, gyvenantis Šilalės rajone ir besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą) vasaros atostogų metu (mokinių vasaros atostogos – mokiniams skiriamos atostogos, nuo einamųjų mokslo metų ugdymo proceso arba brandos egzaminų sesijos pabaigos iki rugpjūčio 31 d.), įgyja teisę į išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu, kompensavimą.

Plačiau apie programą rasite paspaudę čia.

Darbdavys, norintis gauti kompensaciją, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

Kompensacija darbdaviui mokama įdarbinus moksleivį visu etatu.

Darbdavių, pageidaujančių gauti kompensaciją, prašymai su lydimaisiais dokumentais bus priimami  iki 2024 m. rugsėjo 10 d. 17.00 val. Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab., J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė), arba el. paštu info@silale.lt.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Vaidos Janulevičienės, jaunimo reikalų koordinatorės, 312 kab., tel. (0 449) 76 135, mob. +370 674 93 478, el. p. vaida.januleviciene@silale.lt