Programa skirta Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų stiprinimui, jų įtraukimui į demokratijos kūrimo ir išsaugojimo procesus – dalyvavimą sprendžiant viešuosius vietos reikalus, prevencinių veiklų vykdymą, bendruomeninei ir nevyriausybinių organizacijų veiklai tinkamos infrastruktūros plėtojimą.

Siekiant įgyvendinti programos tikslus ir skirstant lėšas, prioritetas bus teikiamas:

 • piliečių, ypač vaikų ir jaunimo, iniciatyvų bei užimtumo skatinimui;
 • rajono kultūrinių ir sportinių tradicijų kūrimui;
 • kartų bendravimo stiprinimui;
 • pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimui;
 • socialinių, sveikatos paslaugų ir prevencinių priemonių plėtojimo ir jų tęstinumo, žmonių su negalia užimtumo organizavimui;
 • krašto istorijos išsaugojimui;
 • gyventojų laisvalaikio organizavimui;
 • kraštovaizdžio gerinimui, aplinkos tvarkymui;
 • bendrai rajono nevyriausybinių organizacijų veiklai, bendradarbiavimui su kitų Lietuvos Respublikos rajonų ar užsienio šalių nevyriausybinėmis organizacijomis.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šilalės rajone registruotos nevyriausybinės organizacijos ir Šilalės rajone veikiantys respublikinių nevyriausybinių organizacijų padaliniai, pateikę registracijos pažymėjimą ir respublikinės nevyriausybinės organizacijos rekomendaciją.

Vienas projektų teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Būtina pateikti:

 • tiksliai, aiškiai ir išsamiai užpildytą paraišką;
 • registracijos pažymėjimo kopiją ir įstatų arba nuostatų kopiją;
 • respublikinės nevyriausybinės organizacijos rekomendaciją, jei organizacija veikia kaip padalinys Šilalės rajone.

Paraiška turi būti tvarkinga, puslapiai sunumeruoti.

Paraiškų laukiame iki š. m. liepos 11 d. 16.00 val., Šilalės rajono savivaldybėje,

J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab., arba el. paštu info@silale.lt.

Išsamesnę informaciją teikia Vaida Pundinienė, Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė, 216 kab., tel. (8 449) 45335, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt

Daugiau informacijos www.silale.lt Veiklos sritys ir aktuali informacija-Informacija nevyriausybinėms organizacijoms.

Atskaita

Įsakymas

Paraiška

Sąmata

Sutartis

Rolandas Toleikis
NVO plėtros programos atrankos komisijos pirmininko pavaduotojas