Investuok Šilalėje

Ieškome investuotojų

Pritraukti investuotojai

Šilalės rajono savivaldybės tikslas – sukurti kuo palankesnę aplinką investuotojams, kurie atvykę į mūsų kraštą sukurtų daugiau darbo vietų ir gerintų rajono ekonominius bei socialinius rodiklius. Dėl šios priežasties rajone įgyvendinta nemažai infrastruktūros tobulinimo projektų: vandentvarkos, kelių, rekreacinių vietų, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimo.
Šilalės rajonas išties strategiškai patogioje vietoje – pro jį driekiasi automagistralė Kaunas–Klaipėda, vos už 89 km yra Klaipėdos jūrų uostas, o už maždaug 110 km Palangos oro uostas. Tai puikus kelionės pradžios taškas ar stotelė įvairių pervežimų vykdymui.

Informacija ruošiama


Nekilnojamo turto pardavimas ir nuoma

Privatizavimas ir aukcionai

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu ir akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketų privatizavimo procedūras.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius. Viešame aukcione parduodami tik tie Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas vietos spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio www.silale.lt skiltyje „Skelbimai“.

Nekilnojamojo turto pardavimo vieši aukcionai vykdomi tiesiogiai arba informacinių technologijų priemonėmis (toliau – elektroninis aukcionas) interneto svetainėje www.evarzytinės.lt. Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Aukciono vykdymo būdas nurodamas parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygose.

Privatizuojami tie Šilalės rajono savivaldybei priklausantys akcijų paketai, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Privatizavimo objektų sąrašą. Akcijų privatizavimo programų informacija skelbiama VĮ Turto banko Informaciniuose privatizavimo biuleteniuose ir tinklalapyje www.turtas.lt, Šilalės rajono savivaldybės tinklalapio www.silale.lt skiltyje Skelbimai, vietinėje spaudoje.


Licencijos ir leidimai

Informacija ruošiama.


Parama verslui

Šilalės rajono savivaldybė, siekdama skatinti Šilalės rajono gyventojų, įmonių verslumą, konkurencingumą bei sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiesiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, vykdo plėtros programą, skirtą finansiškai remti naujai besisteigiančias arba savo veiklą plečiančias (naujas darbo vietas kuriančias) Šilalės rajono savivaldybėje registruotas įmones, verslininkus, atitinkančius  nustatytus reikalavimus.

Lėšos  skiriamos  šioms verslo sritims:

naujos darbo vietos steigimo, kai įdarbinamas darbuotojas visu etatu neterminuota darbo sutartimi, ne daugiau kaip 1 000 Eur;

naujos darbo vietos, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, steigimo, ne daugiau kaip 1 500 Eur;

įmonių įregistravimo išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200 Eur tinkamų padengti išlaidų;

dalyvavimo užsienio ar savo šalies parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos išlaidoms padengti iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500  Eur;

valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių išlaidoms padengti verslo subjektui, veiklą vykdančiam pirmus 2 metus, iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur, o jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus) iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau nei 500 Eur;

SVV subjektui, vykdančiam komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba pagal verslo liudijimą įrangos ir darbo priemonių naujos darbo vietos sukūrimo įsigijimo išlaidoms padengti (veiklą vykdantiems ne ilgiau kaip vienus metus) iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip 60 procentų tinkamų padengti išlaidų be PVM. Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma PVM mokėtojams.

Kreiptis į: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistę Vaidą Pundinienę, tel. (8 449) 45335.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija

  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-1564 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos patvirtinimo“
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-1565 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos paraiškų atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo“
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. DĮV-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos paraiškos formos patvirtinimo“


Verslininkui naudinga informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. liepos 25 d. pakeitė  Juridinių asmenų registro nuostatus, todėl nuo š. m. sausio 1 d. atsisakyta privalomos kalbos ekspertizės. Atkreipiame dėmesį, kad lieka galioti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2(91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“.

Norėdami išvengti netinkamo įmonės pavadinimo registravimo ir su tuo susijusių neigiamų pasekmių, dėl įmonių pavadinimų nemokamai konsultuokitės su Valstybinės lietuvių kalbos komisija el. paštu konsultacijos@vlkk.lt  arba telefonu (8 5) 272 4520.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) kartu su UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) ir viešąja įstaiga ,,Inovacijų agentūra“ (toliau – IA) įgyvendina platų priemonių paketą verslui, kurio apimtis siekia daugiau kaip 900 mln. eurų.

Finansavimas verslo subjektams, atitinkantiems priemonių/veiklų/poveiklių finansavimo sąlygų aprašuose keliamus reikalavimus, gali būti skiriamas finansinių priemonių ir (arba) subsidijų forma.

Invega atsakinga už finansinių priemonių administravimą, o IA – už subsidijų įgyvendinimą. Šiuo metu jau paskelbti kvietimai už 49,3 mln. eurų 2021–2027 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijoms gauti. Minėtomis ES fondų investicijomis siekiama energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių išteklių energijos diegimo pramonės įmonėse, nuoseklios inovacinės veiklos sistemos sukūrimo skatinimo (pradedantiems inovatoriams), labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atsigavimo po ekonominio nuosmukio skatinimo ir pan.

2023 m. I pusmetį pagal Ministerijos priemones, finansuojamas 2021–2027 m. programavimo laikotarpio ES fondų investicijomis, planuojama papildomai paskelbti dar kvietimų už daugiau kaip 80 mln. eurų.


Verslui

Verslininkui naudinga informacija

Parama verslui

Licencijos ir leidimai

Nekilnojamo turto pardavimas ir nuoma

Investuok Šilalėje