Prašymus programos finansinei paramai gauti gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ar vidutinės įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas. Taip pat fiziniai asmenys, vykdantys komercinę veiklą ne ilgiau kaip vienus kalendorinius metus pagal individualios veiklos pažymas arba pagal verslo liudijimus, kurie išduoti ne trumpesniam kaip 180 dienų laikotarpiui ir dirba/planuoja dirbti ne trumpiau kaip 96 dienas per kalendorinius metus.

            Prašymą pateikusiems SVV subjektams finansinė parama teikiama:

  1.  Įmonės naujos darbo vietos steigimo, išskyrus darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, išlaidoms, kai įdarbina darbuotoją visu etatu su neterminuota darbo sutartimi. Įkurta nauja darbo vieta turi būti išlaikoma ne trumpiau kaip vienus metus ir negali būti sukurta sumažinant bendrą dirbančių asmenų įmonėje skaičių. Kompensavimo dydžiai:

       1.1. naujos darbo vietos steigimas įmonėje ne daugiau kaip 2 000 Eur;

      1.2. naujos darbo vietos, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, steigimas – ne daugiau kaip 2 500 Eur.

  1. Įmonių įregistravimo išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200 eurų tinkamų padengti išlaidų. Įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą.
  2. Išlaidoms, patirtoms dalyvaujant užsienio ar savo šalies parodose, ne daugiau kaip vieną kartą per metus, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, padengti iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur eurų.
  3. SVV subjektams, vykdantiems komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymas arba pagal verslo liudijimus, įrangos ir darbo priemonių naujai darbo vietai sukurti įsigijimo išlaidoms padengti (veiklą vykdantiems ne ilgiau kaip vienus metus) iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 60 procentų tinkamų padengti išlaidų be PVM. Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma PVM mokėtojams.
  4. Interneto svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo išlaidų kompensavimas iki 500 Eur.
  5. Verslo plano rengimo išlaidoms padengti iki 2 000 eurų be PVM.
  6. Investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidų kompensavimas iki 500 eurų be PVM.

Prašymai minėtoms išlaidoms kompensuoti priimami: nuo 2024 m. gegužės 15 d.  iki 2024 m. birželio 5 d. 17.00 val. (įskaitytinai), savivaldybės priimamajame (Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2, I aukštas, 108 kab., priimamojo darbo metu).

Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programą ir prašymą suteikti finansinę paramą  galite rasti čia.

Konsultacijas teikia Šilalės rajono savivaldybės Investicijų ir statybų skyriaus  vyr. specialistė Regina Stulgienė tel. (0 449) 45 325, el. p. regina.stulgiene@silale.lt.