Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą:

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, medžioklės įstatymuose, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios  programos lėšomis. Ji parengta siekiant finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ar naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos: želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis; želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimui; įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, bebraviečių ardymo darbams; miško aikščių šienavimui, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis ir nupjautos augalijos krovimui į krūvas; laižomosios druskos pirkimui ir laižyklų įrengimui, medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.), ir kt.

Paraiškas gali teikti: Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai  (medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl įplaukos į Programą pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalį negali būti skiriamos medžiotojų būrelių įgyvendinamų priemonių finansavimui).

  Konkursui pateikiama:

  • tiksliai ir išsamiai užpildyta paraiška;
  • pažymėjimo apie daiktines teises į žemės sklypą, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, kopija;
  • miško želdinimo ir žėlinimo projektas, jei paraiška teikiama miško želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis;
  • žemės sklypo planas su pažymėtomis tveriamo sklypo ribomis tiksliai nurodant miško želdinių masyvą, besiribojantį su miško supamu žemės ūkio pasėliu  ir  sunaudojamų medžiagų kiekio sąmata, jei paraiška teikiama želdinių aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis;
  • jei miškas įveistas ne miško žemėje, dokumentas iš Nacionalinės žemės tarnybos dėl leidimo mišką įveisti ne miško žemėje.
  • Planuojamų įsigyti išlaidų pasirinktinai 1 lentelė arba 2 lentelė pagrindimas

Paraiškas prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, I aukštas, 108 kab., iki šių metų gegužės 16 d. Konkurso paraiškos formą galima rasti Šilalės internetiniame puslapyje https://silale.lt/kaimo-reikalai-ir-aplinkos-apsauga/   arba kreiptis į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos  skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Etminienę, 227 kab.,  tel. (0 449) 46 855, el. paštas ausra.etminiene@silale.lt

 

Administracijos direktorius  Andrius Jančauskas