2016 m. liepos 8 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje pagal pareiškėjo medžiotojų klubo „Medžiotojų ragas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo medžiotojų klubo „Medžiotojų ragas“ skundą atsakovams Šilalės rajono savivaldybės administracijai, Komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, sudarytai Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus „Medvėgalio“ medžiotojų būreliui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikinimo).

2016 m. balandžio 11 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje pagal pareiškėjo medžiotojų klubo „Medžiotojų ragas“ patikslintą skundą atsakovams Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti, sudarytai Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus „Medvėgalio“ medžiotojų būreliui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2016 m. birželio 10 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje pagal Gritos Karbauskienės apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių UAB „Pitlius“ ir Valerijos Pudžemienės ieškinį atsakovams Šilalės rajono savivaldybės tarybai, VĮ Registrų centro Tauragės filialui ir Gintautui Armonui

2016 m. balandžio 26 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartis administracinėje byloje pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą prašymą atsakovei Šilalės rajono savivaldybės administracijai

2016 m. vasario 24 d. Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Pitlius“ ir Valerijos Pudžemienės ieškinį atsakovams Šilalės rajono savivaldybės tarybai ir VĮ „Registrų centrui“ dėl administracinių aktų pripažinimo iš dalies negaliojančiais, pirkimo-pardavimo sutarties ir priėmimo-perdavimo akto pripažinimo iš dalies negaliojančiais, restitucijos taikymo, 12,28 kv. m. koridoriaus patalpų, esančių Šilalės m., J. Basanavičiaus g. 4,1 aukšte, pripažinimo bendrąja daline nuosavybe, įpareigojimo panaikinti kliūtis, trukdančias naudotis bendrojo naudojimo patalpomis ir atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

2016 m. gegužės 3 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimas civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendrieji statybų projektai“ ieškinį atsakovei Šilalės rajono savivaldybės administracijai, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl atviro konkurso „Konsultavimo ir techninių projektų paslaugų pirkimas“ sąlygų pripažinimo neteisėtomis.

2014 m. gruodžio 18 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje pagal atsakovo Šilalės rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje prašymą atsakovui Šilalės rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo

2013 m. gruodžio 3 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje prašymą atsakovei Šilalės rajono savivaldybės tarybai dėl 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-179 panaikinimo

2014 m. sausio 2 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis pagal atsakovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Klemo Vidmanto Alšausko ieškinį

Įsiteisėjęs 2011-04-18 Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010-12-09 sprendimo Nr. T1-300 panaikinimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011-05-18 sprendimas Nr. T1-125 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. T1-300 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Jozita“ degalinės bare“ pripažinimo netekusiu galios“