Projekto pavadinimas
Poilsio aikštelės Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 225,301 km, dešinėje pusėje, kapitalinio remonto projektas.
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):
Statinių statybvietės adresai: Šilalės r. sav., Šilalės r. sav. teritorija; Šilalės kaimiškoji sen., Katyčių k.
Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 8714/7001:1; 8714/0001:410
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo (kad. Nr. 8714/7001:1) pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;
Žemės sklypo (kad. Nr. 8714/7001:1) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos;
Žemės sklypo (kad. Nr. 8714/0001:410) pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;
Žemės sklypo (kad. Nr. 8714/0001:410) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Paskirtis: Inžineriniai statiniai – inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Giedrius Aukštuolis, el. p.: info@srp.lt, tel. Nr.: +370 5 250 0605.
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
AB ,,Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, 03109 Vilnius;
el. p.: info@vialietuva.lt;
tel. Nr.: +370 5 232 9600.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, kontaktinis asmuo ir darbo laikas
UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr.
176C, 03154 Vilnius;
tel. Nr. +370 5 250 0605
Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.
Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://silale.lt/.
Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2024 m. liepos 16 d.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda
Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją – https://bit.ly/3XFKrSC.
Susirinkimo data ir laikas: 2024 m. liepos 16 d., 15:00 val.

Projektas

Vizualizacija

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Šilalės rajono savivaldybės informacinėse sistemose. Giedrius Aukštuolis Atestato Nr. 40451