Šiemet Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu „Auksinė gilė“ ir 15 BSI (bazinė socialinė išmoka, šiuo metu 55 Eur) dydžio premijomis bus pagerbti visuomenės pasiūlyti ir iš jų „Auksinės gilės“ atrankos komisijos atrinkti Šilalės kraštui nusipelnę asmenys.

Numatomos nominacijos:

  1. Už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, skelbimą, leidinių rengimą, pastangas saugoti ir puoselėti kultūrinį paveldą.
  2. Už pasiekimus dalyvaujant ES projektuose, pritraukiant ir įsisavinant įvairių fondų lėšas.
  3. Už verslumo ir labdaros skatinimą, produktyvų ir kūrybingą darbą.
  4. Už siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį, už kilnų poelgį.
  5. Už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą.

Pretendentus nominacijoms gali siūlyti Savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų ir seniūnaitijų gyventojai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės.

Maloniai prašome iki 2024 m. liepos 19 d. 15.00 val. siųsti arba atnešti į Šilalės rajono savivaldybę (J. Basanavičiaus g. 2-1, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab., „Auksinės gilės“ atrankos komisijai) nominacijos „Auksinė gilė“ pretendentų anketas-rekomendacijas, kuriose nurodomas nominanto vardas, pavardė, profesija ir veikla, nuveikti darbai, laimėjimai, pasiekimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos siūloma suteikti nominaciją, pretendento ir kontaktinio asmens adresas ir telefonas, siūlytojo duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefonas, parašas arba organizacijos pavadinimas, kontaktinis telefonas. Taip pat galima kandidatus siūlyti el. paštu silale@silale.lt, užpildžius anketą-rekomendaciją.

 

Pretendento anketa-rekomendacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt rubrikoje Apie Šilalę – Apdovanojimai.

NOMINACIJOS „AUKSINĖ GILĖ“ PRETENDENTO ANKETA-REKOMENDACIJA (aktyvi nuoroda)

APDOVANOTI „Auksinė gilė“ NOMINACIJA

Tadas Bartkus, Savivaldybės meras, Atrankos komisijos pirmininkas