Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų, esančių Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos seniūnijoje, Papynaujo kaime, Rietavo gatvėje detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80 514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslų“, 2024-01-11, Nr. T3-32.

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kadastrinis Nr. 8737/0002:650; 8737/0002:716; 8737/0002:930; 8737/0002:931; 8737/0002:948; 8737/0002:1005), esančius Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., į vieną žemės sklypą; pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos; esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus; nustatyti privalomuosius teritorijos reglamentus pagal Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-05-31 Šilalės rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. B4-450 (9.10 Mr).

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-06-19 iki 2024-07-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-87-24-118), Šilalės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.silale.lt, seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu Nr. 0 683 80 514), adresu Kuršelių g. 12, Plikiai, Klaipėdos r. sav., el. paštu aaprojektavimopaslaugos@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-06-28 iki 2024-07-04 imtinai projekto rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu prieš tai susisiekus nurodytais kontaktais, visa informacija  teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-07-05 16:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-07-04) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.