Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T1-135 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės specialiąja sodininkų bendrijų rėmimo programa (toliau – Programa), kviečiama teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Prašymus gali teikti: Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos (toliau – Bendrijos) iš dalies kompensuoti išlaidas, skirtas statyti, tvarkyti, prižiūrėti, atnaujinti Bendrijos naudojimo teritorijas ir jose esančią  bendro naudojimo infrastruktūrą ir objektus.

Prašymų teikimo terminas: prašymai teikiami nuo 2024 m. birželio 21 d. iki 2024 m. liepos 10  d. 17 val. (įskaitytinai)

Prašymų teikimo būdas: prašymai priimami savivaldybės priimamajame (Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2-1, I aukštas, 108 kab., priimamojo darbo metu), ir el. paštu dokumentai@silale.lt

Numatoma paskirstyti finansinės paramos bendra suma: 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Programos finansinė parama gali būti skiriama:

 • Bendrijoms iš dalies kompensuojant išlaidas teikiama už Bendrijų teritorijoje esančių:
  • bendro naudojimo objektų inventorizaciją ir teisinę registraciją (tik iš anksto suderinus su Savivaldybės administracija);
  • naujų bendrojo naudojimo objektų statybai ir esamų objektų remontui reikalingos techninės dokumentacijos rengimą (tik iš anksto suderinus su Savivaldybės administracija);
  • bendrojo naudojimo objektų remontą ir priežiūrą;
  • kelių / gatvių, kurie nėra įtraukti į Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių / gatvių sąrašą, parengtos projektinės dokumentacijos ir atliktus kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos darbus iš anksto suderinus su Savivaldybės administracija.
 • Dalinis išlaidų kompensavimas vienai Bendrijai per finansinius metus negali viršyti 85 procentus visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Bendrijos, turinčios skolų valstybei, Savivaldybei ar Savivaldybės valdomoms įmonėms, prašymai skirti finansinę paramą nenagrinėjami.

Bendrijos, pageidaujančios gauti finansinę paramą, pateikia šiuos dokumentus:

Tvarkos aprašas

Konsultacijas teikia Šilalės rajono savivaldybės Investicijų ir statybų skyriaus vyr. specialistė Regina Stulgienė, tel.:. +370 645 89 559, (0 449) 45 325.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija