Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansuoti sporto projektams, skatinantiems Savivaldybės sporto įvairovę, gyventojų fizinį aktyvumą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. Atrankos būdu iš dalies bus finansuojami sporto projektai, kuriais 2024 m. birželio‒gruodžio mėnesiais numatoma įgyvendinti šias priemones:

  1. Skatinti fizinio aktyvumo veiklas;
  2. Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens;
  3. Palaikyti Šilalės rajono sportines tradicijas.

Finansuojamos sportinės veiklos sritys:

  1. Sporto ir sveikatingumo renginių, varžybų, kuriose dalyvauja sportininkai bei gyventojai, organizavimas Savivaldybėje;
  2. Vaikų mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens užsiėmimų organizavimas.

       Paraiškas gali teikti veiklą įregistravę fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys (Savivaldybės institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kt.), teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre, kurių buveinė yra Savivaldybės teritorijoje. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai sportinės veiklos sričiai. Projekto įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto prašoma lėšų dalis negali būti didesnė nei 85 procentai nuo visų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų. Nepateikus iš teikėjo lėšų ar kitų šaltinių privalomo ne mažesnės nei 15 procentų lėšų dalies indėlio į projektą užtikrinimo, paraiška nevertinama.

        Jeigu sporto projekte planuojama tiesiogiai su vaikais susijusi veikla, pasirašant projekto rėmimo sutartį bus reikalinga informacija iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie šią veiklą vykdysiančius asmenis.

Sporto projektų atrankai teikiamas vienas paraiškos egzempliorius, kurio visi lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškas galima pateikti iki 2024 m. gegužės 31 d.:

  1. Savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) I aukštas;
  2. Paštu  (adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė):
  3. Elektroniniu paštu dokumentai@silale.lt – siunčiama projekto vadovo pasirašyta ir skenuota paraiška su priedais (jeigu tokie yra) pdf formatu (elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys);
  4. Per dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“ – teikia Savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Informacija teikiama  tel. (0 449) 76 135, el. paštu akvilina.zasytiene@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-287, galima rasti čia.

Sporto projekto paraiškos formą galima rasti čia.

 

Administracijos direktorius Andrius Jančauskas