Informuojame apie Dirbtuvių kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų namus  Šilalės r. sav., Kvėdarna, Miškelio g. 1  projekto projektinius pasiūlymus:

Projektas rengiamas žemės sklype –  Miškelio g. 1, Kvėdarna, Šilalės r. sav.,

Žemės sklypo plotas – 14035 m2.

Žemės sklypo kadastrinis numeris:8737/0007:19 Kvėdarnos k.v.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Mantė Jankauskienė, tel.: +370 611 43441, el. p.: architekte@namucentras.lt;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V.L. I.L.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023-06-15 V. Kudirkos g. 7, Šilalė, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16:00 val. (iš anksto susitarus), tel.: +370 61143441, el. p.: architekte@namucentras.lt ir Šilalės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui registruotais laiškais, elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. birželio 15 d. 15:00 val. projektuojamo pastato salėje – Miškelio g. 1, Kvėdarna, Šilalės r.

Dirbtuvių kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų namus projektas.

Vaizdinė informacija.