Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Lentinės k. 11A, Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. sav., žemės sklypo kad. nr.  8730/0002:189 Jucaičių m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (Kita).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, Raudondvario pl. 150-201, LT-47174, Kaunas.

El. paštas: info@sauleselektrines.lt, tel. nr. 8 663 699 99.

Įgaliotas atstovas Gytis Mikėnas el. paštas: gytis@sauleselektrines.lt, tel. nr. 8 679 166 41.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, LT-75138.

El. paštas info@silale.lt, tel. nr. +370 686 267 27.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Raudondvario pl. 150-201, LT-47174, Kaunas, tel. nr. 8 679 166 41.

Darbo dienomis 9.00 val.- 12.00 val. ir  13.00 – 17.00 val.

Statinių projektavimo viešinimas interneto svetainėje:

https://silale.lt/skelbimai/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

raštu UAB “Informacinių technologijų pasaulis”          Raudondvario pl. 150-201, LT-47174 Kaunas, el. paštu: gytis@sauleselektrines.lt iki 2023 m. vasario mėn. 10 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022 m. vasario mėn. 10 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu.

Tiesioginės transliacijos nuoroda: meet.google.com/huf-tbdr-gcz

Projektiniai pasiūlymai

Projektiniai pasiūlymai (vaizdinė dalis)