Visuomenės informavimas apie GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO (6.3), VYTAUTO DIDŽIOJO G. 27, ŠILALĖJE, projektinius pasiūlymus.

  1. Adresas Vytauto Didžiojo g. 27, Šilalė. 8760/0003:148 Šilalės m.k.v.
  2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATAI (6.3)
  3. Statinio tipas – neypatingas statinys.
  4. Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
  5. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) jgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Archihauzas”. S. Žukausko g. 37-53, Kaunas. |m.k. 303115306. PV- Pavel Balbatunov. Tel: +37060005676. E-mail: info@archihauzas.lt

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) Pavel Balbatunov, Tel: +37060005676. E-mail: info@archihauzas.lt
  2. Statytojas: UAB “Bravo vita”
  3. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://silale.lt/viesinimas/ bei projekto rengėjų patalpose Kaunas, Jonavos g. 254 darbo dienomis 10.00 -17.00 iki 2022-12-16, iš anksto susitarus tel. +37060005676

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui el. paštu info@archihauzas.lt iki 2022-12-16. PV – Pavel Balbatunov.

  1. Viešasis susirinkimas jvyks 2022-12-16 d. 16:00 – 17:00 vai., nuotolinės vaizdo transliacijos būdu: Viešojo susirinkimo metu prisijungti galima per šią nuorodą:

https://us04web.zoom. us/i/79768497752?pwd=UCMBvpaKniHxa6AobUAQh5IZbKVSST.l

Susirinkimo ID: 797 6849, slaptažodis: N8utbd

Statinio projekto vadovas Pavel Balbatunov atest. Nr. A2173

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

Kitas dokumentas 6

22-14-PP- Vytauto Didžiojo g 27