Informuojame apie statinio – GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Šilalės r. sav., Laukuva, Eitvydaičių g.9, KAPITALINIO REMONTO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į KULTŪROS,

PROJEKTTĄ, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ” 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;
  • Šilalės sav., Laukuva, Eitvydaičių g.9 kadastrinis Nr. 8740/0006:103
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):
  • Statinys 01 esamas – gyvenamasis namas, unikalus 8790-0003-9012, numatomas – muziejus. Statinio kategorija – neypatingasis – esama, nekeičiama. Statinio statybos rūšis: kapitalinis remontas
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
  • Projektuotojas – UAB “Nemuno deltos projektai”, Turgaus g.5, LT-99132, Šilute, pašto adresas – info@deltosprojektai.lt; tel.8-441-51443;
  • Projekto vadovė – Alma Čepienė; el. pašto adresas – pv@deltosprojekati.lt; tel.8- 441-51443;
 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
  • Šilalės rajono savivaldybė, Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė, tel. +37044976115, el.paštas- info@silale.lt
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
  • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-11-03 darbo dienomis nuo 00 iki 16.00 val. Laukuvos seniūnijos patalpose, esančiose Eitvydaičių g. 3, Laukuvos mstl., LT-75408 Šilalės r., ir Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
 • Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2022-11-03 16.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui – UAB “Nemuno deltos projektai”, Turgaus 5, LT-99132, Šilutė, el.pašto adresas – info@deltosprojektai.lt; tel.8-441-51443; arba pv@deltosprojekati.lt; tel.8-441- 51443;
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);

Viešas susirinkimas vyks 2022-11-03 16.00val. Laukuvos seniūnijos patalpose, esančiose Eitvydaičių g. 3, Laukuvos mstl., LT-75408 Šilalės r.

 

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija