Šilalės rajono savivaldybės administracijos savanorė Austėja 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. atliko tyrimą tema „Šilalės rajono jaunuolių psichologinė ir fizinė savijauta“. Anoniminėje apklausoje dalyvavo ir savo atsakymus į klausimus pateikė 34 jaunuoliai. Didžioji dalis klausimų buvo su pasirenkamais atsakymų variantais, bet tam, kad būtų labiau įsigilinta į žmonių emocijas ir jausmus, buvo ir atvirų teksto laukų. Respondentų buvo prašoma atsakyti į tokius klausimus: 1) vyras / moteris? 2) amžius? 3) kokia jūsų psichologinė savijauta šiuo metu? 4) įvardinkite priežastis, kodėl būtent taip jaučiatės? 5) iš ko emocinės paramos sulaukiate dažniausiai? 6) ar pastarąjį pusmetį turėjote minčių apie savižudybę? 7) jeigu taip, ar ieškojote pagalbos? 8) ar dabartinė jūsų psichologinė savijauta yra jums įprasta? 9) nurodykite savo sveikatos būklę; 10) kokia jūsų fizinė savijauta šiuo metu? 11) kokiomis proporcijomis paskirstote savo dienos laiką darbui, laisvalaikiui ir miegui?

Plačiau su tyrimu susipažinti galima čia.