Radonas (222Rn) yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi uždarose erdvėse bei pastatuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, ypač polonis (214Po, 18Po), švinas (214Pb) ir bismutas (214Bi), kurie, skirtingai nuo radono, yra kietosios medžiagos. Iškvepiant radonas iš kvėpavimo takų pasišalina, tačiau didelė jo skilimo produktų dalis nusėda ant kvėpavimo takų. Radonas ir jo skilimo produktai gali sukelti kvėpavimo takų ir plaučių vėžį.

Radiacinės saugos centras  (toliau  – RSC), siekdamas įvertinti, ar dirbantieji nepatiria papildomos apšvitos dėl darbo vietų patalpų ore esančio radono, 2021 m. atliko 103 radono aktyvumo koncentracijos tyrimus ir 39-iose įmonėse ištyrė 176-ias darbo vietas. RSC specialistai nustatė, kad 8-iose įmonėse radono aktyvumo koncentracija darbo vietose, įrengtose statinių rūsiuose ar statiniuose po žeme, viršijo Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 nustatytą atskaitos lygį  – 300 Bq/m3. Toms įmonėms, kuriose nustatyta atskaitos lygį viršijanti radono aktyvumo koncentracija, rekomenduota įdiegti radono mažinimo priemones – reguliariai vėdinti patalpas prieš naudojimą ir naudojant, jeigu patalpoje yra mechaninis vėdinimas  – pagal galimybes padidinti vėdinimo intensyvumą, o jeigu tokio vėdinimo nėra, jį įdiegti. Šios rekomendacijos skirtos radiacinei saugai patalpose optimizuoti. Įdiegus radono mažinimo priemones, rekomenduojama atlikti pakartotinius radono tyrimus.

Plačiau su pranešimu galima susipažinti čia.

Radono patalpų ore nulemtos žmonių apšvitos vertinimo 2017–2023 metų programos 2021 m. ataskaita