Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DĮV-1294 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo“, lėšos skirtos keturioms neįgaliųjų organizacijoms. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje paskirstyti 45190,00 Eur (37658,00 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir 7532,00 Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

Informacija apie paraiškų surinktų balų vidurkį ir lėšų paskirstymą pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas pateikiama čia.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DĮV-1294 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo“ gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija