Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei analizuodamas savo veiklos rezultatus, atliko paslaugų gavėjų apklausą. Šiais metais atliktos apklausos anketą sudarė 16 klausimų bei laisva forma išsakyti pasiūlymus ir pastabas.

Apklausa dėl RSC teikiamų paslaugų kokybės buvo paskelbta apklausų interneto svetainėje apklausa.lt, bei išsiųsta 1803 ūkio subjektams. Taip pat RSC interneto svetainėje bei socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbtas pranešimas, kviečiantis pildyti apklausos anketą.

Plačiau su pranešimu susipažinti galima čia

Radiacinės saugos centras