Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka apie 100 kv. m pastatą su žemės sklypu Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav.

Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija (kodas 188773720), J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė, tel. (8 449) 76 114, faks. (8 449) 76 118, el. paštas: info@silale.lt, interneto adresas: www.silale.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: pirkimo dokumentuose nustatyti vertinimo kriterijai – turi būti atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir  teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre, pirkimo kaina palyginama su nekilnojamųjų daiktų rinkos analogais ir nustatoma derybų būdu siekiant ekonomiškai naudingiausio rezultato, atsižvelgiant į pastato techninę būklę ir kainą; apžiūros išvados; derybų rezultatai.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: Kandidatai sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su nekilnojamojo turto pirkimu, gali gauti nemokamai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76129, (8 449) 45334.

Taip pat pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai skelbiami interneto puslapyje / skiltyje „Naujienos“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: nemokamai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 13 d. 16.00 val. darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: kartu su užpildytu pasiūlymu turi būti pateikiami pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

  1. pastato bei žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai (VĮ Registrų centro išrašo kopija);
  2. kadastrinių matavimų bylos kopija;
  3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (jeigu reikia);
  4. sutikimas dėl duomenų naudojimo.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas  įstatymo  nustatytos formos įgaliojimas.

Gautų pasiūlymų vertinimas vyks komisijos pirmininko šaukimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskutinės dienos.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki vokų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2021 m. gruodžio 13 d. 16.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta „Nekilnojamojo turto Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav. pirkimas savivaldybės nuosavybėn“, nurodant savo rekvizitus (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, elektroninis paštas; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

 

PRIDEDAMA.

Pasiūlymo forma.

Sutikimo forma.

Nekilnojamojo turto Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav. pirkim savivaldybės nuosavybėn komisijos pirmininkė Reimunda Kibelienė