Vadovaudamiesi Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 2V-118 (1.4) „Dėl Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis Aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijomis, kviečiame Šilalės rajone aktyviai veikiančias jaunimo, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes pateikti informaciją (užpildant lentelę, 1 priedas) ir atsiųsti el. p. lina.maslauskiene@silale.lt. Tapkite dar labiau matomi ir žinomi!

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Liną Maslauskienę, el. p. lina.maslauskiene@silale.lt, tel. (8 449) 45 348, mob. (8 620) 84 081.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė