Nuo 2014 metų visi specialieji, detalieji ir bendrieji planai skelbiami Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos TPD registre adresu www.tpdr.lt

Dirbant su sistema rekomenduojama naudoti Mozilla Firefox, Google Chrome arba Internet Explorer 10.0 ir naujesnes versijas.

2023 m. Bendrojo plano sprendiniai

Pagrindinis brėžinys

Gamtinio karkaso vystymo sistemos brėžinys

Žaliųjų plotų vystymo sistemos brėžinys

Infrastruktūros brėžinys

Susisiekimo infrastruktūros brėžinys

Aiškinamasis raštas

Tarybos sprendimas

Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas iki 2016 metų

Bendrojo plano SPRENDINIAI iki 2016 metų

Inžinerinė infrastruktūra

Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas

Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo brėžinys

Funkcinių prioritetų brėžinys

Susisiekimo sistemos brėžinys