Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą. Tauragės funkcinę zoną sudaro Šilalės, Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės.

2020 m. birželio 29 d. Tauragėje buvo aptarta funkcinės zonos Tauragė+ viena iš strateginių krypčių, turizmas. Susitikime dalyvavo Tauragės regiono merai ir Investicijų skyrių vedėjai. Buvo aptartos galimos turizmo kryptys, numatomos galimos išlaidos, turizmo ir kultūros strateginis parengimas.

Šilalėje planuojama sutvarkyti infrastruktūra greta tekančios Jūros upės, įrengti sustojimo vietas automobiliams, įrengti patogų privažiavimą dviračiais. Planuojama skatinti keliauti gyventojus savo regione, įrengiant patogius žemėlapius, kuriuose būtų nurodytos viso regiono lankytinos vietos. Susitikimo metu nutarta tobulinti laivybos Nemuno upe galimybes, kur kaip informavo Jurbarko rajono meras ir šiuo metu jau galima iš Jurbarko laivu nuplaukti į Nida, kelionės kaina nėra didelė, bilietas į abi puses kainuoja 40 Eur.

Sekantis susitikimas numatomas 2020 m. liepos 8 d. Pagėgiuose, kur bus aptariamos Regiono sudarytos Investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo investiciniai projektai, Šilalės rajono savivaldybė pristatys Šilalės pramoninio rajono Šarūnkalnio ir Parko g. rekonstrukcijos remonto sąmatas ir investicinio projekto aprašą. Taip pat šio susitikimo metu bus aptarta Bijotų mokyklos pastato pritaikymas socialinės globos įstaigai investicinio projekto aprašas ir sudaryta sąmata.

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija
Susitarimas dėl strategijos įgyvendinimo

2023 m. pradedamas antrasis strategijos etapas

  • Pasirašytas susitarimas dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų vykdymo

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos. O vasario 6 dieną Panemunės pilyje susirinkę regiono savivaldybių merai, dalyvaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertams, atvykusiems aptarti tolimesnę Tauragė+ bendradarbiavimo patirtį ir galimybes toliau vystyti savivaldybių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo srityse, pasirašė susitarimą dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų vykdymo. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.
Susitarimas