Metai Kvalifikaciją kėlė Išklausytų mokymų skaičius
Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
2022 43 31 173
Metai Kvalifikaciją kėlė Išklausytų mokymų skaičius
Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
2021 32 23 211
Metai Kvalifikaciją kėlė Išklausytų mokymų skaičius
Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
2020 36 21 201
Metai Kvalifikaciją kėlė Išklausytų mokymų skaičius
Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
2019 43 28 201