Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

Klientų priėmimo laikas:

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 8.00 val. – 17. 00 val.
Penktadieniais 8.00 val. – 16.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.
Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val.

Kontaktai:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Vytauto Didžiojo g-vė 17, Šilalė 75132
Tel.: +37044951250
El. paštas: info@uzimtumocentras.lt
http://www.silalesspn.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 302635186

Aprašymas:

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 dienos sperndimu Nr. T1-313 nuo 2013 m. vasario 1 dienos  Šilalės rajono socialinių paslaugų centras reorganizuotas  prijungimo būdu prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų.

Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, teisės aktais ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-192 patvirtintais VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centro įstatais.

VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centras Savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro pertvarkymo” nuo 2009 m. sausio 1 d. pertvarkytas į biudžetinę įstaigą Šilalės rajono socialinių paslaugų centrą.

Direktorius Gediminas Raudonius

Tel./faks. (0 449) 51 250 El p. uzimtumo.centras@zebra.lt
Gimė 1983-11-22. Išsilalvinimas aukštasis. Įstaigoje dirba nuo 2008-08-18.

Pareigos
Vardas, Pavardė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Administracija
Direktorius Gediminas Raudonius +370 698 19180 info@uzimtumocentras.lt
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Loreta Bujienė (0 449)70024,

+370 614 90065

info@uzimtumocentras.lt
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Edita Kerutienė (0 449)70024,

+370 618 89920

paslaugu.namai@gmail.com
Sekretorė Jūratė Venckė (0 449) 51250 info@uzimtumocentras.lt
Vyriausioji buhalterė Laima Petravičienė (0 449) 70023 info@uzimtumocentras.lt
Buhalterė Danutė Čaraitė (0 449) 70023 info@uzimtumocentras.lt

Daugiau kontaktų galite rasti paspaudę čia.

Įstaigos veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, integruojant vaikus ir suaugusiuosius su negalia, asmenis su negalia, turinčius intelekto sutrikimų, socialinės rizikos asmenis, šeimas ir vaikus bei senyvo amžiaus rajono gyventojus į visuomenę, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Įstaiga teikia socialines paslaugas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2006 m. balandžio 5 d. Nr.A1-93 patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu:

Bendrosios socialinės paslaugos (informacija tel. (8 449) 70 025):

 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo. Paslaugos nemokamos; maitinimo organizavimo ( 5 kartus per savaitę, vieną kart per dieną; vienų pietų kaina – 2,30 Lt);
 •  asmens higienos ir priežiūros paslaugos. Tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali ir neturi galimybės pasirūpinti savo higiena. Galimybė naudotis dušu kainuoja 5,35 Lt. Paslaugos gavėjas maudosi – 20 min. Skalbimas – 6,56 Lt už sausų skalbinių 4-6 kilogramų kiekio išskalbimą. Lyginimas – 5,04 Lt už 4-6 kg skalbinių kiekio išlyginimą. Šios paslaugos asmeniui ( šeimai ) teikiamos ne dažniau kaip kartą per savaitę;
 •  sociokultūrinės paslaugos (užsiėmimai mėgstama veikla: pynimas iš vytelių, keramikos darbai, siuvimas, rankdarbiai, medžio darbai, užsiėmimai kompiuteriu, asmens higienos įgūdžių ugdymas, buities darbų mokymas ir kt.); transporto paslaugos teikiamos asmenims, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika;
 •  maitinimo organizavimo, sociokultūrinės bei asmens higienos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai, jeigu asmuo (šeima) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, arba pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį. Nuo 2008 metų rugpjūčio 1 d. vidutinės remiamos pajamos yra 350 Lt mėnesiui. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą nustatytą bendrųjų socialinių paslaugų kainą.

Socialinės priežiūros paslaugos (informacija tel. (8 449) 70 023):

pagalbos į namus (teikiama senyvo amžiaus asmenims ir negalią turintiems asmenims, šeimoms namuose. Padedama tvarkytis buityje ir visuomenėje.)

Socialinės globos paslaugos (informacija tel. (8 449) 70 025, (8 449) 70 023):

 • dienos socialinė globa institucijoje (darbinis užimtumas – devynios veiklos, įskaitant paslaugų gavėjo (kliento) maitinimą, galimybę atvežti į Socialinių paslaugų namus ir parvežti į asmens namus);
 • dienos socialinė globa asmens namuose (skiriama asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

 

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, krizių centro, laikinos nakvynės, trumpalaikės socialinės globos bei vaikų dienos centro paslaugos (informacija tel. (8 449) 51 455, (8 449) 52 203):

 •  apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (apgyvendinami asmenys (šeimos), kurie yra dalinai savarankiški ir jiems nereikalinga nuolatinė priežiūra ir (ar), kuriems nustatytas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikis);
 • intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga (teikiama socialinės rizikos šeimoms ir asmenims, socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, asmenims patyrusiems smurtą šeimoje, asmenims po gaisrų ir kitų stichinių nelaimių);
 •  laikinos nakvynės paslauga (teikiama grįžusiems iš įkalinimo bei socialinės , psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenims, elgetaujantiems, valkataujantiems, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos asmenims);
 •  trumpalaikės socialinės globos paslauga (teikiama vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nuo 7 metų amžiaus);
 • vaikų dienos centro paslauga (teikiama vaikams iš socialinės rizikos šeimų).

Socialinės paslaugos teikiamos šiems asmenims:

 • socialinės rizikos vaikams ir suaugusiems bei jų šeimoms;
 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • likusiems be tėvų globos vaikams;
 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • kitiems asmenims ir šeimoms.

Kviečiame visus Šilalės rajono gyventojus, senyvo amžiaus asmenų vaikus, gimines, bendruomenių narius, socialinius darbuotojus kreiptis dėl išvardintų paslaugų gavimo.

Apie socialinių paslaugų kainas, teikimo sąlygas informuoja Socialinių paslaugų namų darbuotojai.

Šiuo metu paslaugomis naudojasi:

 • dienos socialinėmis globos institucijoje paslaugomis 17 asmenų;
 • dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis 1 asmuo;
 • bendrosiomis socialinėmis paslaugomis 75 asmenys.
 • socialinės priežiūros paslaugomis pagalba į namus 190 asmenų;
 • savarankiško gyvenimo namų paslaugomis 9 asmenys;
 • trumpalaike socialine globa 11 asmenų;
 • vaikų dienos centro paslaugomis 12 asmenų.

Mūsų darbeliai

Čia piname iš vytelių

Keramikos darbeliai

Medis daugeliui patinka

Mokomės siūti ir siuvinėti

Sportuojame

Darbo vieta

Čia galime pailsėti

Mūsų kūryba

Laisvalaikis

Laisvalaikis

Laisvalaikis

Mūsų virtuvė

Ruošiame pamokas