Reaguodama į socialiniuose tinkluose paviešintą informaciją apie Upynoje sutvarkytą žvyrkelį, Šilalės rajono savivaldybės administracija norėtų paaiškinti kelis svarbius faktus. Pagal 2022 m. gruodžio 12 d. sutartį Nr. B6(B)-209, Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros darbus vykdo rangovas UAB „Tauragės agrotechnika“. Šie priežiūros darbai apima kelio dangos konstrukcijos atstatymą žvyru (fr. 0/32), pažaidų užtaisymą skalda (fr. 0/45) bei sankasos paviršiaus ir briaunų profilio atstatymą greideriu. Visi darbai yra finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, o lėšų panaudojimą ir darbų kontrolę vykdo AB „Via Lietuva“.

2024 m. birželio 14 d. AB „Via Lietuva“ užsakymu atestuota AB „Viamatika“ laboratorija atliko neplaninius Upynos seniūnijos Paupynio viešojo kelio Nr. Up-20 remonto darbuose panaudoto žvyro mišinio tyrimus. Tyrimų metu nustatyta, kad rangovo panaudotas mišinys atitinka minimalius leidžiamus ĮT SBR 19 normatyvinius rodiklius ir gali būti panaudojamas kelio dangos atstatymo darbams, tačiau mišinio granuliometrinė sudėtis neatitinka rangovo deklaruojamų kokybinių rodiklių.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, Šilalės rajono savivaldybės administracija inicijavo susitikimą su rangovu ir AB „Via Lietuva“ atstovais. UAB „Tauragės agrotechnika“ buvo informuota apie pritaikytą finansinę sankciją (75 proc. išskaita nuo nurodytame kelyje atliktų darbų kainos) ir perspėta dėl galimo vienašališko sutarties nutraukimo, jei tokie pažeidimai pasikartotų ateityje.

Savivaldybės administracija nusprendė inicijuoti dažnesnius neplaninius kelių remonto ir priežiūros darbuose naudojamų statybinių medžiagų laboratorinius tyrimus. Taip tikimasi užtikrinti darbų kokybę ir rangovų kontrolę.

Savivaldybės administracijos direktorius pakomentavo situaciją taip: „Labai džiugu, kad bent jau rinkiminiu laikotarpiu Seimo narys pradėjo domėtis realiomis rajono problemomis, kartu ir keista, kad pasirinko socialinius tinklus komunikacijai su savivaldybės administracija, kai jo biuras vos per vieną pastatą nuo savivaldybės. Savivaldybės administracija iškilusias problemas sprendžia operatyviai, nelaukdama jokių paklausimų ar raštų, džiaugiuosi, kad ir šioje situacijoje bendrai su AB „Via Lietuva“ radome principingą problemos sprendimo būdą ir sutarėme dėl griežtesnės kontrolės mechanizmų, kad ateityje galėtume rangovus dar labiau kontroliuoti.“

Šilalės rajono savivaldybės administracija