Pareiškėjai, deklaravę žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, iki rugpjūčio 1 d. privalo užtikrinti, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, vykdantys patikrą vietoje, lauke rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį ar jo liekanas. Pasėlio nuotraukas galima atsiųsti per „NMA agro“ mobiliąją programą (tuomet jo nereikės išlaikyti iki nustatyto termino). Taip pat per „NMA agro“ programą galima pranešti apie kitus įvykdytus įsipareigojimus bei informuoti apie force majeure aplinkybes.

Paraiškoje deklaruotą pasėlį būtina išlaikyti iki rugpjūčio 1 d., o daugiamečius sodinius būtina išlaikyti nuo paraiškos pateikimo visus kalendorinius metus.

Pareiškėjai iki rugpjūčio 1 d. gali neišlaikyti pasėlių arba jų liekanų, jei jie pateikia įrodymus, t. y. nuotraukas per „NMA agro“ mobiliąją programą. Svarbu, kad nuotraukoje aiškiai matytųsi auginamas pasėlis, nuotraukos turi būti padarytos iš skirtingų to paties lauko vietų ir aprėpti bendrą lauko vaizdą. Siunčiant informaciją NMA būtina nurodyti valdos numerį ar pareiškėjo vardą, pavardę.

Taip pat, jei daugiamečiai sodiniai neišlaikomi iki kalendorinių metų pabaigos, pareiškėjai privalo per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi auginti daugiamečiai sodiniai ir bendras lauko vaizdas.

Nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas, per „NMA agro“ programą turi pateikti ir pareiškėjai, kurie deklaruoja 2 ha ir didesnį vaisių, uogų, daržovių atvirame grunte ar 1 ha ir didesnį moliūgų ar riešutų plotą. Šias nuotraukas būtina pateikti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 d.

Primename, kad naudodamiesi „NMA agro“ programa visi Lietuvos gyventojai gali pranešti apie asmenų,  gaunančių ar pretenduojančių gauti paramą žemės ūkiui, piktnaudžiavimo parama atvejus, netinkamai prižiūrimus laukus ir kitus pažeidimus.