Bransko mieste Lenkijoje š. m. liepos 9 d. susitiko Šilalės rajono savivaldybės atstovės:  vicemerė Jolanta Skrodenienė, Statybos ir investicijų skyriaus vedėja Jurgita Pryšmantė  ir konsultantė Kristina Kleinauskė  bei Bransko miesto atstovai:  merė Agata Puchalska, Organizacinio skyriaus vadovė Renata Laskowska, tarybos pirmininkas, istorikas Zbigniew Romaniuk, tarybos pirmininko pavaduotojas Krzysztof Chrześniak, Kultūros centro direktorė Marzanna Chwaszczewska, projektą kuriančios konsultacinės įmonės savininkas Paweł Lange-Kuczyński.

Vizito tikslas – užmegzti partnerystę su Bransko miestu, siekiant teikti paraišką pagal finansavimo priemonę 2021–2027 m. „Interreg VI–A“ Lietuvos–Lenkijos programos II prioritetą. Ši programa remia kultūros infrastruktūros bei kultūrinės ir turistinės veiklos projektus, todėl abi šalys mato dideles bendradarbiavimo šiose srityse galimybes.

Susitikimo metu buvo aptartos įvairios projekto idėjos ir galimos partnerystės sąlygos. Abiejų miestų administracijos atstovai dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi, ieškodami geriausių sprendimų projekto paraiškos pateikimui ir projekto veiklų suplanavimui. Susitikimo metu buvo pasirašytas Ketinimų protokolas tarp Šilalės rajono savivaldybės ir Bransko miesto pagal 2021–2027 m. „Interreg VI–A“ Lietuvos ir Lenkijos programą.

Šilalės rajono savivaldybės atstovai išreiškė padėką už šiltą priėmimą ir puikų susitikimo organizavimą. Abi pusės tikisi, kad šis susitikimas taps pradžia ilgalaikės ir produktyvios partnerystės, kuri prisidės prie abiejų miestų kultūrinio ir ekonominio augimo.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir tarpvalstybiniai projektai suteikia galimybę ne tik keistis patirtimi ir gerosiomis praktikomis, bet ir kartu siekti bendrų tikslų, kurie naudingi abiem šalims.

Šilalės rajono savivaldybės administracija