Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001.

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su partneriais nuo 2024 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekto trukmė – 2024-2029.

Projekto įgyvendinimui skirta 40 133 151,29 eurų.

Projektas bus įgyvendinamas visoje Lietuvos teritorijoje.

Projekte suplanuotos veiklos:

 • Proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba.

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

 1. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
 2. skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
 3. mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
 4. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Partneriai Šilalės rajone, teikiantys socialinių dirbtuvių paslaugą: Šilalės rajono socialinių paslaugų namai ir Asociacija „Žadeikių sūkurys“. Platesnį partnerių sąrašą galite rasti internete adresu https://pertvarka.lt/paslaugos/socialines-dirbtuves/

 • lengvai suprantamos kalbos prieinamumo didinimas;
 • pagalbos priimant sprendimus organizavimas ir teikimas;
 • veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos;
 • teisinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
 • tinklaveikos veiklos;
 • darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas;
 • pertvarkoje dalyvaujančių subjektų metodinis konsultavimas.

Planuojami rezultatai:

 • Planuojama, kad projekto paslaugas gaus 1827 asmenys su proto ir (ar) psichikos negalia, iš jų:
 • Atvejo vadybos paslaugas gaus 1215 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia, savivaldybių administracijose bus sukurti 60,5 atvejo vadybininkų etatai;
 • Socialinių dirbtuvių paslaugas gaus 420 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia, savo veiklą vykdys 39 socialinės dirbtuvės;
 • Pagalbininko priimant sprendimus paslaugas gaus 620 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia;

Kadangi vienas asmuo gali gauti kelias Projekto paslaugas, todėl suminis paslaugų gavėjų skaičius nesutampa su Projekte planuojamų naudą gavusių asmenų skaičiumi.

 • Tikimasi, kad veiksnumo apribojimo specialistai per projekto įgyvendinimą prisidės prie ne mažiau kaip 40 sėkmingų bylų dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu tam tikroje srityje nagrinėjimo atvejų.
 • Į lengvai suprantamą kalbą asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia bus išversta ir patikrinta virš 50 tūkst. lapų teksto, parengto lengvai suprantama kalba.

Šilalės rajono savivaldybė kartu su projekto partneriais įgyvendina šias veiklas:

 • proto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba.
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse.

Kur kreiptis norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga Šilalės rajone, reikia kreiptis į Šilalės rajono savivaldybę. Nuo 2024 m. birželio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriuje atvejo vadybininko pareigas su proto ir (ar) psichikos negalią turinčiais asmenimis pradėjo eiti Julija Varpukiavičiūtė. Dėl papildomos informacijos kreiptis nurodytais kontaktais: julija.varpukiaviciute@silale.lt., tel.: 0 449 46 854.