Vadovaudamiesi Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34 punktu informuojame, kad įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T1-170 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio gatvės pavadinimo pakeitimo“ Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio P. Cvirkos gatvės pavadinimas pakeistas į Mėtų gatvę.

Tarybos sprendimas

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiąją specialistę Liną Pudžemytę-Gaidamavičienę, el. p. lina.gaidamaviciene@silale.lt, tel. (0 449) 4 53 35.