2024 m. liepos 15 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

  1. Knygnešio Antano Surplio kapo (u. k. 47499), Šilalės r. sav., Šilalės m., Kapų g. 18, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

<…>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Tel.nr. +370 666 54 779, el. p. rasa.visockaite@kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/5PQkPrfkPc3mMwQ