Šilalės rajono savivaldybės administracija su parneriu Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija pradeda įgyvendinti projektą Nr. 27-304-P-0001 „Gamtos ir kultūros objektų Šilalės rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra“. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plane, patvirtintame 2023 m. vasario 3 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. TS-1 „Dėl 2022-2023 m. Tauragės regiono plėtros plano patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-188 „Dėl regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“.

Šilalės rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2024 m. liepos 9 d. pasirašė sutartį, pagal kurią gavo dalinį finansavimą šioms veikloms įgyvendinti pagal 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategiją: Pakisio piliakalnio ir Aukuro akmens pritaikymas lankymui; Paršežerio ežero ir Kūlgrindos pritaikymas lankymui; Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas ir pritaikymas lankymui.

Bendra projekto vertė: 1 736 119,45 Eur

ES lėšos: 1 294 894 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos: 441 225,45 Eur

Projektą finansuoja: „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“

Projekto laikotarpis: nuo 2023-06-23 iki 2026-12-31.

Projekto tikslas: Padidinti Šilalės rajono savivaldybės turistinį patrauklumą, pagerinti lankytinų objektų prieinamumą ir išnaudoti didėjantį gyventojų poreikį keliauti bei leisti laisvalaikį šalies viduje. Svarbus tikslas taip pat yra skatinti savaitgalinio turizmo plėtrą.

Projekto nauda:

 1. Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui, įskaitant neįgaliųjų poreikius.
 2. Padidėjęs vietos ir užsienio turistų srautas.
 3. Pagerintas gamtos ir turistinių objektų prieinamumas Šilalės rajone.

Įgyvendinamos veiklos:

 1. Pakisio piliakalnio ir Aukuro akmens pritaikymas lankymui:
  • Pėsčiųjų tilto per Jūros upę įrengimas Pajūrio zonoje, Pajūrio miestelyje.
 2. Paršežerio ežero ir Kūlgrindos pritaikymas lankymui:
  • Pažintinio tako Paršežerio pakrante ir jo prieigų įrengimas Požerės kaime, Laukuvos seniūnijoje.
 3. Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas ir pritaikymas lankymui:
  • Kelio asfalto dangos įrengimas link Padievaičio piliakalnio Piliakalnio gatvėje, Kvėdarnos miestelyje, Kvėdarnos seniūnijoje.

Projekto įgyvendinimo eiga:

 • Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas:
  • Gatvės techninis projektas parengtas;
  • Rangos darbų viešasis pirkimas atliktas;
  • Sutartis su AB „Eurovia Lietuva“ bus pasirašyta netrukus, sutarties suma 412 061,98 Eur;
  • Darbai bus pradėti dar šiais metais.
 • Kitos veiklos:
  • Planuojama pradėti 2025 m., remiantis Centrinės projektų valdymo agentūros finansuojamu projektu.

Įgyvendinus projektą ženkliai pagerės turistinis Šilalės rajono patrauklumas, didės lankytinų vietų prieinamumas, bus skatinami vietos ir užsienio turistų srautai, taip prisidedant prie vietinės ekonomikos augimo ir turizmo infrastruktūros plėtros.

Šilalės rajono savivaldybės administracija