Birželio 21 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigas pradėjo eiti Roberta Pocienė.

Roberta 2022 m. Klaipėdos universitete įgijo socialinių mokslų magistro laipsnį.

Prieš pradėdama eiti šias pareigas, R. Pocienė dirbo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijoje ir Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose. Paskutinė jos darbovietė buvo Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, kur ji dirbo atvejo vadybininke. Pagrindinės jos veiklos ir atsakomybės buvo pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas, atvejo nagrinėjimo posėdžių organizavimas ir vedimas, sudaryto pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas.

Eidama Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigas, R. Pocienė bus atsakinga už: įstaigos atstovavimą santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, konsultuos su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais, rengs su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. Taip pat priims sprendimus, susijusius su Veiklos administravimo skyriaus veikla.

Linkime Robertai Pocienei sėkmės naujose pareigose.