Š. m. birželio 17 d. Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus iniciatyva suorganizuotas susitikimas su Lietuvos respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto nariais, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus medžiotojų klubų-būrelių atstovais, ūkininkais, seniūnijų seniūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Susitikime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės vicemeras Ignas Gužauskis, Administracijos direktorius Andrius Jančauskas, Lietuvos respublikos seimo nariai Jonas Gudauskas  ir Romualdas Vaitkus, Žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas, Aplinkos ministerijos atstovas Vilmantas Graičiūnas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkas Aivaras Tamošaitis , Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovas Darius Viliušis, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė bei skyriaus darbuotojai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šilalės skyriaus medžiotojų klubų-būrelių atstovai, ūkininkai ir kt. suinteresuoti asmenys.

Susitikimo metu kalbėta, apie medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos vertinimą, apskaičiavimą ir apskaičiuotos žalos atlyginimą. Atkreiptas dėmesys į bebrų užtvankų išardymą ne medžioklės sezono metu, bebrų užtvankų daromą žalą melioracijos statiniams. Kanopinių gyvūnų daromą žalą pasėliams. Atsižvelgiant į tai, kad Šilalės rajone kanopinių žvėrių populiacija ir daroma žala žemės ūkio pasėliams, miškui yra išaugusi, susitikimo metu pasiūlyta, kad būtų panaikintas jų sumedžiojimo limitas taip pat, kad kanopinių žvėrių padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui atlygintų Aplinkos ministerija (tuo pačiu principu kaip ir vilkų padaryta žala ūkiniams gyvūnams).

Šiuo metu yra parengtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Todėl Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius atsižvelgdamas į susitikime išsakytas problemas parengė ir išsiuntė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl minėto teisės akto projekto.

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie galimybę žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams pasinaudoti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemone, prevencijos priemonių (želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis; želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimui; specialių tvorų, elektrinio piemens ir kt.) įsigijimui ir įrengimui.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Šilalės skyriaus medžiotojų klubų-būrelių kontaktai:

  1. LMŽD Šilalės skyriaus pirmininkas Genadijus Zbarauskas, mob. 0 612 12 049;
  2. Akmenos būrelis, Justinas Bukauskis, mob. 0 695 34 243;
  3. Šilalės būrelis, Linas Baublys, mob. 0 600 30 676;
  4. Vingininkų būrelis, Kęstutis Jurčys, mob. 0 611 16 880;
  5. Obelyno būrelis, Artūras Vazbys, mob. 0 698 59 001;
  6. Jūros būrelis, Valdas Girskis, mob. 0 682 12 400;
  7. Medvėgalio būrelis, Audrius Lileikis, mob. 0 614 44 020;
  8. Gvaldų klubas, Vygandas Ramūnas Barys, mob. 0 675 72 944;
  9. Kvėdarnos būrelis, Tadas Rilskis, mob.  0 628 96 094;
  10. Piliakalnio būrelis, Algimantas Taroza, mob. 0 682 35 717.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė