Informuojame, kad vaikų registravimas ir priėmimas į darželius vykdomas pagal Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-304 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, skelbiame 2024 m. vaikų eilę (birželio mėn.), kurią rasite paspaudę čia.

Tėvai ar globėjai, užsiregistravę Centralizuotos vaikų registravimo ir priėmimo į mokyklas sistemoje https://new.registruok.lt/registration/, gali pateikti prašymą dėl vaiko registravimo į pageidaujamą ikimokyklinio ugdymo programą vykdančią mokyklą.

Dėl papildomos informacijos apie vaikų registravimą ir priėmimą kreipkitės į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Rasą Kuzminskaitę el. paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt arba telefonu +370 687 45 040.

Šilalės rajono savivaldybės administracija